MICHAL, Petr. Aplikace tepelného čerpadla [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28631. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Petr Horák.

Uložit do Citace PRO