JURKA, Pavel. Racionalizace malosériové výroby výpalků v podmínkách firmy PARS Nova a.s [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2864. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Karel Osička.

Uložit do Citace PRO