SEDLÁKOVÁ, Alena. Vymezení anomálních oblastí homogenní zemní hráze malé vodní nádrže [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28645. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jana Pařílková.
Uložit do Citace PRO