LIBOSVÁR, Marek. Projektování liniových hydrotechnických staveb s využitím digitálního modelu terénu [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28649. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Aleš Dráb.
Uložit do Citace PRO