BOHÁČ, Ondřej. Protipovodňová ochrana v povodí toku Nectava [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28652. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Miloš Starý.
Uložit do Citace PRO