PYSZCZYKOVÁ, Anna. Vytápění mateřské školy [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28653. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Ivan Vališ.
Uložit do Citace PRO