PECHÁČEK, Michal. Autosalon TOPCENTRUM v Hodoníně, řešení technologické etapy hrubá vrchní stavba [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28660. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Kovářová.
Uložit do Citace PRO