VYDROVÁ, Michaela. Klasifikace ve stavebnictví, jejich vývoj a použití [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28665. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Martin Nový.
Uložit do Citace PRO