VRBKA, Marek. Stanovení technicko-hospodářského ukazatele pro dřevostavby s pomocí vytvořené datové základny [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28667. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Zdeněk Krejza.
Uložit do Citace PRO