STEINER, Martin. Současný stav a budoucnost nekonvenční technologie vodního paprsku v podmínkách průmyslu České republiky [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2867. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Karel Osička.

Uložit do Citace PRO