JOHAN, Stanislav. Zadávání veřejné zakázky z pohledu veřejného zadavatele [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28670. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Korytárová.

Uložit do Citace PRO