KALCŮ, Martin. Stavebně technologická etapa provádění podlah v bytovém viladomě ve Žďáru nad Sázavou [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28686. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Yvetta Diaz.
Uložit do Citace PRO