ROZSYPALOVÁ, Iva. Srovnání vybraných pevnostních tahových parametrů betonů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28690. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Petr Daněk.
Uložit do Citace PRO