VYBÍRAL, David. Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28696. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Boris Biely.
Uložit do Citace PRO