MILOŠEVSKI, Jakub. Návrh podnikatelského záměru na založení hudebního podniku [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2870. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Vladimíra Kučerová.
Uložit do Citace PRO