FILIPOVÁ, Kateřina. Budova ZZS JmK v Brně - Bohunicích, řešení hrubé vrchní stavby [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28701. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Michal Novotný.
Uložit do Citace PRO