MICHALČÍKOVÁ, Magdaléna. Technologie sanace sypaných hrází s využitím vhodných typů odpadů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28703. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Rostislav Drochytka.
Uložit do Citace PRO