VIRÁGOVÁ, Tereza. Sledování vlivu různých technologií mletí na vlastnosti portlandských cementů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28708. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Karel Dvořák.
Uložit do Citace PRO