VODÁKOVÁ, Eliška. Bio energocentrum [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28710. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Jiří Myslín.
Uložit do Citace PRO