VYMAZAL, Jakub. Skladiště se zatížitelností 25 kN/m2 [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28714. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ladislav Čírtek.

Uložit do Citace PRO