ŠEBELA, Jiří. Technologie výroby součástky se zaměřením na využití nekonvenční paprskové metody (LASER) [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2873. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Karel Osička.
Uložit do Citace PRO