ČUMPL, David. Trendy vývoje elektroerozivních hloubících strojů [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2877. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Karel Osička.

Uložit do Citace PRO