KMENTA, Tomáš. Rodinný dům [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28783. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miloš Kalousek.
Uložit do Citace PRO