KUBÍK, Jan. Rodinný dům s provozovnou, Brno - Líšeň [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28786. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Luboš Eliáš.
Uložit do Citace PRO