KRÁL, Jakub. Nízkoenergetická dřevostavba rodinného domu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28795. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Zuzana Králová.
Uložit do Citace PRO