KŘÍŽ, Tomáš. Rodinný dům s kadeřnictvím v Humpolci [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28799. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Roman Brzoň.

Uložit do Citace PRO