GLADIŠ, Andrej. Dokumentace závrtů v lokalitě Vilémovice [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28828. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Jiří Vondrák.

Uložit do Citace PRO