KORGER, Miloš. Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence v katastrálním území Popovice u Rajhradu [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28834. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Tomáš Šváb.

Uložit do Citace PRO