VACULOVÁ, Lucia. Zaměření pro tvorbu účelové mapy komunikace v lokalitě Senica – Kunov [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28838. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Jakub Foral.
Uložit do Citace PRO