ZÁHOROVÁ, Kateřina. Analýza astronomického azimutu odvozeného z měření na Měsíc [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28849. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Vlastimil Kratochvíl.
Uložit do Citace PRO