PLÍŠKOVÁ, Iveta. Ocelová konstrukce autobusového nádraží [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28858. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Michal Štrba.

Uložit do Citace PRO