SPÁČIL, Michal. Regulace teploty topného tělesa termočlánkem [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2886. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Josef Šandera.
Uložit do Citace PRO