KOŽÍK, Jiří. Hala pro sportovní účely v Lipníku ned Bečvou [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28862. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Milan Pilgr.
Uložit do Citace PRO