KUČEROVÁ, Michaela. Nosná dřevěná konstrukce rodinného domu v Protivíně [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28872. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Pavla Bukovská.
Uložit do Citace PRO