KOCOUREK, Ondřej. Rekonstrukce severního zhlaví žst. Mariánské Lázně [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28874. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Richard Svoboda.

Uložit do Citace PRO