UHL, Milan. Nosná ocelová konstrukce sportovní haly [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28878. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Lukáš Hron.
Uložit do Citace PRO