KUCHAŘ, Martin. Návrh a posouzení ŽB monolitické konstrukce [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28889. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ivana Švaříčková.
Uložit do Citace PRO