VANKO, Filip. Meření difúze metodami NMR [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2890. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Karel Bartušek.
Uložit do Citace PRO