JELÍNKOVÁ, Eva. III/4465 Horka nad Moravou, úsek: ul. Náměstí osvobození [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28902. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Martin Smělý.
Uložit do Citace PRO