ZÁRUBA, Jan. Návrh rekonstrukce traťového úseku Otrokovice - Vizovice včetně návrhu technologie práce [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28911. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Miroslava Hruzíková.

Uložit do Citace PRO