JAROŠ, Petr. Návrh optimalizace traťového úseku Náměšť nad Oslavou – Vladislav v km 36,030 – 39,5 [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28914. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Otto Plášek.
Uložit do Citace PRO