ŠPAČKOVÁ, Eliška. Okružní křižovatka Velkomoravská - bří Čapků v Hodoníně [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28918. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Holcner.
Uložit do Citace PRO