TRÁGE, David. Časově-frekvenční analýza [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2892. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Radek Kubásek.
Uložit do Citace PRO