DLOUHÝ, Petr. Navrhování asfaltových směsí a zkoušení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28926. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Varaus.
Uložit do Citace PRO