ŠTĚPANOVSKÝ, Vlastimil. Chování asfaltových směsí za nízkých teplot [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28927. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Hýzl.
Uložit do Citace PRO