WOLDÁN, Pavel. Parkování u nákupních center [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28930. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Kosňovský.
Uložit do Citace PRO