MOLNÁR, Peter. Hodnocení finanční situace podniku [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2895. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Luňáček.
Uložit do Citace PRO