ŠLESINGER, Jan. Hodnocení technického stavu vodojemů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28952. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ladislav Tuhovčák.
Uložit do Citace PRO