JINEK, Josef. Součinitel výtoku rozměrově malých ostrohranných kruhových otvorů [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28961. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Zbyněk Zachoval.

Uložit do Citace PRO