PEŠOUT, Jakub. Návrh vodárenských objektů s podporou simulačního softwaru [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28962. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Tomáš Kučera.

Uložit do Citace PRO